Kontakt

0047-99713581

©2018 by barnasbestereiser. Proudly created with Wix.com

Verdens minste festival

August 9, 2018

– Jomfruland er et kremsted for alle som er interessert i insekter og småkryp. Det konkluderer entomolog og insektekspert Lars Ove Hansen. Eksperten legge mer enn gjerne feltarbeidet sitt på Jomfruland. Den lille smale øye utenfor Kragerø har en særs gunstige klima, milde vintre, våtmark og strandområder og har nå også fått hedersbetegnelsen "nasjonalpark". Dette mye på grunn av rik biotop og en spennende inektsfauna.

– Miljøverndir…

Kartlegging og rapportering av naturbase er igjen nødvendig for å ta hensyn til særs sårbare arter og områder. På dette viset skaffer vi oss en oversikt over hvor disse finnes og hva som gjør at artene trives nettopp der. Informasjon er viktig med tanke på naturvern, samt når et skal gis råd i forbindelse med bygging, skjøtsel og hogst.

 

 

Gule og sorte striper

– Bare i Norge finnes det 170 ulike biearter, forteller Lars Ove Hansen. Hver art har sine spesielle oppgaver. Bien fredløs har eksempelvis fått navnet sitt etter blomsten fredløs. For å bli pollinert er blomsten helt avhengig av denne ene bietypen.

– Det er hva vi kaller symbiose, sier Lars Ove Hansen, som virkelig evner å se det store i det små. Hver insektart har helt definerte oppgaver i naturen, men likevel har de en tendens til å ligne hverandre. Også blant små kryp gjelder loven om at den sterkeste, eller også mers giftige, overlever. Dermed er det også lønnsomt for ikke-giftige kryp å ligne sine farlige slektninger. Fenomenet kalles på fagspråk for mimykry, og kan gjøre det vanskelig for oss mennesker, å med blotte øyet, sjeldne den ene arten fra den andre. Finner du ei flue med sorte og gule striper, trenger det nødvendigvis ikke være en bie som stikker.

– Vi forskere dreper ikke av rent sadistiske årsaker, trøster Hansen mens han fester en ligustersvermer opp på et spennbrett.

–  For å kunne kartlegge hver art, holder det sjeldent med foto av funnene, vi må gjerne studere skapningen nøye gjennom en lupe, poengterer Hansens som også, i ekstreme tilfeller, mener det kan være nødvendig å ta DNA-tester.

 

Arter forsvinner

Dette er andre gang fagkonsulenten ved naturhistorisk museum er konsulent ved Verdens minste festival som hvert år har tema insekter.

– Fortsatt har vi for lite kunnskap om hva som lever i mesteparten av våre verdifulle naturområder, skriver Glomnes og Ostermann i festivalens program.

– Arbeidet med kartleggingen henger etter og den kunnskapsbaserte forvaltningen som naturmangfoldloven legger opp til blir vanskelig å gjennomføre. Avgjørelsen blir tatt på sviktende grunnlag, mener Glomnes. Sjeldne forekomster kan bli utradert og truede rødlistearter får det enda mer vanskelig. 

Det er dette mangfoldet som ligger til grunn for Verdens minste festival som for tredje året på rad arrangeres av Tormod Glomnes og Maiken Ostermann. Han er grafisk designer og hun er skuespiller.

– Jeg er egentlig ikke spesielt interessert i insekter, vedkjenner Tormod. Faktisk var det sønnen Luis (9) som satte foreldrene på ideen om å snu på stein for å studere alskens, små merkelige kryp. Nå er hele familien, Tormod, Maiken, Luis (9) og Solan (4) insektsfantaster. Ikke minst pappa! Tormod er en av de mest aktive når det lang på natt, arrangeres insektsafari. Det så er det også han som ender opp med den tyngste fangsten.

Insektene er små, det samme er festivalens viktigste deltakere, ikke desto mindre er tema stort og viktig.

 

 Dette er Verdens minste festival:

Verdens minste festival arrangeres hvert år tre dager i juli. Festivalen spenner seg fra naturvitenskap, kultur, forskning og skapertrang og er beregnet på barn fra 3 år.

– Det skal være lav terskel og en profesjonalitet i bunn, påpeker grafisk designer Tormod Glomnes. Det var han og skuespiller Maiken Ostermann, som for tre år siden etablerte Verdens minste festival. Tanker var å få hytte og campingturister ut i naturen, og tilby et tverrfaglig program tilpasset alle generasjoner.  

Med innsekter som innfallsvinkel, ønsker arrangørene å åpne for et fantastisk univers, som samtidig er litt nifst. Festivalen skal ved hjelp av proffe skuespillere, insektforskere, seriøse støttespillere og frivillige krefter, belyse verdien av et mangfold både innen natur og kultur.

 

Vi fant, vi fant: En ligustersvermer. 

 

Please reload

Our Recent Posts

Mørke dager, lyse ideer

January 1, 2019

Tropisk i Tyskland

August 9, 2018

Verdens minste festival

August 9, 2018

1/1
Please reload

Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload